Feyzullah Efendi Kütüphanesi (Fatih)

İstanbul ili Fatih ilçesi, Macar Kardeşler Caddesi ile Feyzullah Efendi Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan bu kütüphane, Feyzullah Efendi Medresesi’nin kitabesinden öğrenildiğine göre; Sultan II. Mustafa’nın (1695–1703) hocası Şeyhülislâm Feyzullah Efendi kitaplık, mektep ve çeşme ile birlikte adeta küçük bir külliye konumunda 1700 yılında yaptırılmıştır. Mimarının kim olduğu bilinmemektedir. Ancak Şeyhülislâm Feyzullah Efendi döneminde Mimarbaşı olarak görev yapan Kayserili Mehmet Ağa tarafından planının tasarlandığı düşünülmektedir.

(daha&helliip;)

Reklamlar

Hüsameddin Uşşaki Tekkesi

Kasımpaşa’da, Hacı Ahmet Efendi Mahallesi, Pir Hüsamettin Sokağı’ndadır. Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşaki tarafından 16. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur. Bazı kaynaklar ise tekkenin şeyhe III. Murad tarafından ihsan edildiğini belirtmektedir.

Tekke’de tevhidhane, türbe, hazire, erkekler bölümü, kadınlar bölümü, mutfak ve şadırvan vardır. Ancak Cumhuriyet’le birlikte kapatılan tekke harap olmuş, 1982 yılında onarılmış ancak özgün yapısını kaybetmiştir. .

(daha&helliip;)

Türk İslam Eserleri Müzesi

İlk olarak 1914 yılında Süleymaniye Külliyesi’nin Darüzziyafe’sinde kurulmuştur. 1938 yılında ise İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. Türk – İslam sanatı konusunda dünyanın sayılı müzelerindendir. Birçok cami, türbe ve kütüphanede bulunan çok değerli eserler toplanıp bir araya getirilerek oluşturulmuştur.

(daha&helliip;)

Tekfur Sarayı (Fatih)

İstanbul ili Fatih ilçesinde, Edirnekapı ile Eğrikapı arasında Bizans kara surlarına bitişik olan Tekfur Sarayı, Konstantin Sarayı, Porfirogennetos Sarayı isimleri ile tanınmıştır. Halk arasında bu saraya Tekir Sarayı ismi de yakıştırılmıştır.

(daha&helliip;)

Published in: on Ekim 23, 2008 at 6:59 am  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Askeri Müze

Müzenin çekirdeğini Aya İrini’den getirilen silah ve eşyalar oluşturmuştur. İstanbul’un fethinden Sultan III. Ahmed dönemine kadar her türlü silah Ayasofya Camii’nin akasındaki Aya İrini Kilisesi’nde korunmuştu. Bu depo 1726’da Sultan III. Ahmed’in emriyle gezilebilecek bir biçimde düzenlendi. Daha sonra burası 1826 yılında gerçek anlamda bir müze haline getirildi. II. Dünya Savaşının başlamasıyla güvenliğini sağlamak için 1940 yılında Niğde’ye taşındı. Savaştan sonra bu silahlar tekrar İstanbul’a Maçka Silahhanesine getirildi.

(daha&helliip;)

Published in: on Ekim 23, 2008 at 6:36 am  Yorum Yapın  
Tags: , , , ,

Lütfi Bey çeşmesi

ÇEŞME ADI
Lütfi Bey çeşmesi

YAPTIRAN
I. Abdülhamid

YAPILIŞ TARİHİ
1905

ADRESİ
Bebek karakolu yanında,Bebek.

                                                                                                       
Yüksekçe bir tekne taşı olan Hamidiye suyu çeşmesidir.İlk olarak Bebek karakolunun tam önüne inşa edilmiş olan çeşme 1930 yıllarında cadde genişletilirken hemen karakolun yanındaki sokağa nakledilmiştir. Önündeki yolun yükselmesi sonucunda tekne taşı hizasına kadar batmıştır. Çeşmenin üstünde iki köşede yer alan topuz şeklindeki süslemelerde günümüze ulaşamamıştır. Kitabesinden Abdülhamid,II tarafından hizmetkarı Lütfi Bey’in ruhu için yapıldığı anlaşılmaktadır.

                                                                                 

Published in: on Ekim 23, 2008 at 6:12 am  Yorum Yapın  
Tags: , , ,

Küçük Ayasofya Camii

Küçük Ayasofya Camii Eminönü ilçesinde Cankurtaran ile Kadırga semtleri arasında Marmara surlarının güney deniz kısmına yaklaşık 20 m. mesafede konumlanmaktadır. Bazı kaynaklarda yapının yakınında Hormidas Sarayı olarak bilinen Büyük Saray’ın bir pavyonunun ve bitişiğinde de Havari Petrus ve Pavlos adına yapılmış bazikal planlı bir kilise bulunduğu belirtiliyorsa da günümüzde bunların yerini tam olarak belirleyen hiçbir kanıt yoktur. (Prokopios 1994)

(daha&helliip;)

İzmirli Ali Paşa Çeşmesi

ÇEŞME ADI
İzmirli Ali Paşa Çeşmesi

YAPTIRAN
Ali Paşa

YAPILIŞ TARİHİ
1702

ADRESİ
Doğancılar Camii önü / ÜSKÜDAR

Kesme taştan klasik Türk mimari üslubunda yapılan çeşmenin mermerden yapılmış küçük bir ayna taşı vardır. 1940 yıllarda yerinde duran ancak günümüze ulaşa-mayan kitabesinin nazımı Galatalı Hafız Efendi’dir.1702 yılında Sipahi Ağa’sı iken bu çeşmeyi yaptırmış olan İzmirli Ali Paşa sırası ile Sadaret Kethüdası, Yeniçeri ağası, Belgrad, Rumeli, Mısır, Erzurum ve Kandiye valisi olmuş tekrar Mısır Valisi olmuş ve bu görevde iken 1719 yılında azledilmiş ve başı kesilerek öldürülmüştür. Hadükat-ül Cevami de İzmirli Ali Paşanın kesik başının kendi çeşmesinin yakınlarında Doğancılar Camii’nin İhsaniye kapısı civarında gömülü olduğu yazmaktadır.

Kadri Çavuş Çeşmesi

ÇEŞME ADI

Kadri Çavuş Çeşmesi

YAPTIRAN

Kadri Çavuş

YAPILIŞ TARİHİ
1703

ADRESİ
Zincirlikuyu caddesi,Kasımpaşa.

Kesme taştan klasik türk mimari üslubunda yapılan hazneli bir çeşmedir.Önünden geçen yolun yükselmesi sonucunda yarıya kadar yere batmış durumdadır. Kitabesi son yıllarda çalınmış olan çeşme çok harap durumdadır.Çeşmeye ait dökülen parçalar hemen arkasındaki arsaya atılmış olarak durmaktadır. Kitabesinden, Tersane çavuşu olan Kadri çavuş tarafından genç yaşta ölen iki kızının ruhunu şad etmek için yapıldığı anlaşılmaktadır.

İsmail Efendi Çeşmesi

ÇEŞME ADI

İsmail Efendi Çeşmesi

YAPTIRAN

Hacı İsmail Efendi

YAPILIŞ TARİHİ
1836

ADRESİ
Baba Haydar Caddesi,Baba Haydar Camii önü/ EYÜP

Tuğladan yapılmış olan yuvarlak kemeri tutan iki mermer sütündan biri tamamen ve kemerinininde yarısı yok olmuştur. Mermerden sade bir ayna taşı vardır.Kemer ile Ayna taşı arasında yer alan bölgede bulunan ve bir madalyon içine işlenen kitabesi son yıllarda kaybolmuştur

Published in: on Ekim 20, 2008 at 12:59 pm  Yorum Yapın  
Tags: , , , ,