Küçük Ayasofya Camii

Küçük Ayasofya Camii Eminönü ilçesinde Cankurtaran ile Kadırga semtleri arasında Marmara surlarının güney deniz kısmına yaklaşık 20 m. mesafede konumlanmaktadır. Bazı kaynaklarda yapının yakınında Hormidas Sarayı olarak bilinen Büyük Saray’ın bir pavyonunun ve bitişiğinde de Havari Petrus ve Pavlos adına yapılmış bazikal planlı bir kilise bulunduğu belirtiliyorsa da günümüzde bunların yerini tam olarak belirleyen hiçbir kanıt yoktur. (Prokopios 1994)

(daha&helliip;)

Reklamlar

Nûr-u Osmaniye Külliyesi

Eminönü İlçe’sinde, Çemberlitaş anıtının kuzeybatısında, Kapalı Çarşı girişindedir. Külliyenin yapımı Sultan I.Mahmud tarafından 1749 yılında başlamış, ama ancak onun ölümüünden bir yıl sonra 1755’de tamamlanabilmiştir. Külliyenin mimarı Sineon Kalfa’dır. Külliye barok mimariyle yaapılmış bir camii, medrese, imalethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebil’den oluşur. Ayrıca çevresini saran bir kaç dükkan da külliyeye dahildir.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 17, 2008 at 7:08 am  Comments (1)  
Tags:

Yeni Camii Külliyesi

 

Eminönü İlçesi’nde, Eminönü Meydanı’nda, Mısır Çarşısı’nın yanındadır. Külliyenin merkezinde yeralan. cami deniz kıyılarındaki sultan camilerinin en görkemlisi olarak İstanbul silüetini tamamlar.

Sultan III. Mehmed’in annesi ve Sultan III. Murad’ın eşi Safiye Sultan adına 1597’de Mimar Davud Ağa tarafından yapımına başlanan caminin mimarlığını 1598’den sonra Dalgıç Ahmed Ağa üstlenmiştir. 1603’e kadar süren inşaat Sultan I. Ahmed’in tahta çıkışıyla yarım kalmıştır. Kaderine terkedilip yarım yüzyıldan fazla Yahudi evleri arasında sıkışıp kaldığından halk arasında o zamanlar “Zulmiyye” adı ile tanınırdı. 1661 yılında Sultan IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tekrar başlatılan inşaat Mustafa Ağa’nın mimarlığında 1663’de tamamlanmıştır.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 16, 2008 at 10:31 am  Yorum Yapın  
Tags: ,

Laleli Külliyesi

Eminönü İlçesi’nde, Laleli semtinde, Ordu Caddesi ile Fethi Bey Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alır. Sultan III. Mustafa tarafından 1760-1763 arasında inşa ettirilmiştir. Külliyenin mimannın Mehmed Tahir Ağa veya Hacı Ahmed Ağa olduğu zannedilmektedir.

Külliye, bir cami, bir imaret, çeşme, sebil, türbe, han ve medreseden oluşmaktadır. Cami, külliyenin merkezini teşkil etmektedir. Bodrum niteliğindeki bir altyapının üzeri, aynı zamanda caminin avlusudur. Bu avlu yer seviyesinden yüksektedir ve avluya basamaklarla çıkılır. Laleli Camii bu yüksek avlunun ortasında yer alır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en özgün eserlerinden biridir. 24 pencereli büyük kubbesi, giriş ve kıble taraflarındaki üçer yarım kubbeyle desteklenir. Tek şerefeli iki minaresi vardır. Özellikle minarelerin külahları çok değişiktir. Toplam 105 pencere tarafından aydınlatılan caminin iç duvarları renkli somaki mermerlerle kaplanmıştır. Cami barok üslupla inşa edilmiştir. Külliyenin türbeleri ve sebili, Ordu Caddesi üzerinde Aksaray yönündeki köşesindedir. Öndeki türbede Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim gömülüdür. Bunun yanında ise Haseki Sultanlar türbesi vardır.

Külliyenin hanı, Fethi Bey Caddesi üzerinde, caminin kuzey yönündedir ve hala çarşı olarak kullanılır. Yapıldığı yıllarda ticari amaçlarla kullanılmayan cami bodrumu da günümüzde çarşıya dönüştüıülmüştür. Külliyenin medresesi ise günümüze ulaşmamıştır.

Published in: on Eylül 15, 2008 at 8:17 am  Yorum Yapın  
Tags: ,

Küçük Ayasofaya Camii

527 yılında Bizans İmparatoru I. Jüstinyen zamanında yapılmış olan cami, Eminönü İlçesi’nde, Cankurtaran ile Kadırga arasında, Küçük Ayasofya Caddesi’nin sonundadır. Kiliseden çevrilme camilerdendir Daha önce adı “Sergiyos ve Bakhos Kilisesi” idi. Alt sütunlar üzerindeki kitabede tapınağın I. Jüstinyen ‘in, St. Sergiyos ve St. Bacchus adlı azizler adına bu kiliseyi yaptırdığı yazılıdır. Sultan II. Bayezid zamanında Darüssaade Ağası Hadım Hüseyin Ağa tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilmiştir.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 15, 2008 at 7:59 am  Yorum Yapın  
Tags: ,

Dolmabahçe Camii

Dolmabahçe Sarayı’nın güneyinde, sahilde yeralır. Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılmaya başlanmış ama vefatı ile Sultan Abdülmecid inşasını sürdürmüştür. Cami 1855 yılında tamamlanmıştır, mimarı Garabet Balyan’dır. Barok üslubuyla yapılmış süslü camilerdendir. Cami Saraya bitişik olduğu için, ön kısmına hünkar ile devlet ricalinin ibadet edebileceği, selamlık töreni ve buluşmaların yapılacağı iki katlı bir hünkar mahfili inşa edilmiştir. Cami mimarimizde ender olarak rastlanan yuvarlak pencere düzeni, tavuskuşu kuyruğunu andıran biçimiyle yapıya değişik bir görünüm kazandırmaktadır. Tek şerefeli iki minaresi vardır. İç cephesi barok ve ampir üslupların karışımından oluşan bir dekorasyona sahiptir. Kubbeden kıymetli bir avize sarkmaktadır. Mihrap ve mimber kırmızı somaki mermerdendir.

Published in: on Eylül 15, 2008 at 7:13 am  Yorum Yapın  
Tags: ,

Fatih Külliyesi

Külliye ile aynı adı taşıyan semtte, Fevzi Paşa Caddesi’nin Haliç tarafı boyunca uzanır. Fatih Sultan Mehmed tarafından mimar Atik Sinan’a yaptırılan külliye 1463-1470 yılları arasında inşa edildi.Külliye, o döneme kadar Türk-İslam mimarisince yapımı ekleştirilen en büyük bina kompleksi olup, klasik mimarimizin ulaştığı önemli bir merhaleyi temsil eder.

Külliye bir cami etrafında çok planlı şekilde yerleştirilmiş medreseler, kütüphane, şifahane, tabhane, kervansaray çarşı, hamam ve daha sonra inşa edilen türbelerden oluşur.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 12, 2008 at 11:52 am  Yorum Yapın  
Tags: , ,

Süleymaniye Külliyesi

Eminönü İlçesi’nde, kendi adıyla anılan semttir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan caminin inşasına 1550 yılında başlanmış ve 1557’de tamamlanmıştır.

Süleymaniye Külliyesi, Fatih Külliyesi ile başlayan simetrik bir grublaşma ve geometrik bir şemaya sahip bina kompleksleri yapma geleneğinin ikinci ve en önemli aşamasıdır. Daha önce hiç rastlanmayan bir büyüklük ve mimari tasarıma sahip olan Süleymaniye Külliyesi, merkezdenbir cami, medreseler, tabhane, darüşşifa, bimarhane, türbeler, hamam, çarşılar ve sıbyan mektebinden müteşekkildir.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 12, 2008 at 11:19 am  Yorum Yapın  
Tags: , ,

Eyyûp Sultan Külliyesi

 

Eyüp Semtinin merkezinde, Haliç kenarındadır. Külliye, camii , türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretden oluşmaktaydı. Külliyenin ilk inşa edilen kısmı türbedir. Bu türbe, sahabe olan ve Hz. Muhammed’i Medine’ye ilk geldiğinde evinde misafir eden Hz. Ebu Eyüb el-Ensari’ye aittir. Halk

arasında “Eyup Sultan” olarak isimlendirilen bu zat, Emevilerin 668-669 daki İstanbul kuşatmasına katılmış ve şehid olmuştur. Mezarının bulunduğu yer İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin tarafından bir rüyada keşfedilmiştir. Fatih, bu mezarın üzerine türbe inşa ettirmiştir.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 12, 2008 at 8:33 am  Yorum Yapın  
Tags: , , ,

Bayezid Külliyesi

Beyazıt semtinde, Beyazıt Meydanı’na dağınık bir şekilde yayılmış haldedir. Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1500’de başlanmış ve 1505’de bitirilmiştir. Mimarının kim olduğu konusunda ihtilaf vardır. Önceleri Mimar Hayrettin veya Mimar Kemaleddin’in yaptığı düşünülürken, daha sonra yapılan bir araştırmada Yakubşah bin Sultanşah ismi ortaya atılmıştır.

(daha&helliip;)

Published in: on Eylül 12, 2008 at 8:17 am  Yorum Yapın  
Tags: ,